Swiftpvconsulting-ACTIVITATI INTERZISE P.F.A.

ACTIVITATI INTERZISE P.F.A.ACTIVITATI INTERZISE P.F.A.

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2051 Fabricarea explozivilor
4975 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4932 Transporturi cu taxiuri -dispecerat
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
6420 Activităţi ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
6629 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii