Swiftpvconsulting-Cesiune de părţi sociale

Cesiune de părţi socialedin afara societatii

ACTE NECESARE:

Pentru transmiterea partilor sociale către persoane din afara societăţii la SRL se realizeaza in doua etape !!!


Etapa I

 • cerere de depunere si mentionare acte
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!

Etapa a - II - a

– Dupa 30 de zile de la publicarea actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic
 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Anexa prelucrarea datelor cu character personal (formular)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 1 exemplar
 • actul constitutiv actualizat
 • Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT!!!
 • În cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune, se vor depune, după caz: certificatul de deces şi certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească irevocabilă care atestă această calitate (copii)
 • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original)
 • Pentru noii administratori - specimenul de semnatura
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!

Intre asociati

ACTE NECESARE:

Pentru transmiterea partilor sociale către persoane din interiorul societăţii la SRL se parcurge doar etapa a – II – a ( fara termenul de publicare de 30 de zile ) !!!


 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Anexa prelucrarea datelor cu character personal (formular)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original)
 • Pentru noii administratori - specimenul de semnatura
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!