Swiftpvconsulting-Cooptare de asociat

Cooptare de asociatACTE NECESARE:

Majorarea capitalului social ( cooptare de asociat/i )
  • cerere de inregistrare (atasat formular)
  • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
  • actul constitutiv actualizat
  • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noul/noii asociaţi care prin majorare a dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original)
  • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitatalul social (in original/copii)
  • Imputernicire daca este cazul
  • Copie CI (act de identitate)
  • Dosar cu sina cartonat
Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!