Swiftpvconsulting-Declaraţie pe propria răspundere

Declaraţie pe propria răspundereModificarea declaraţiile tip pe propria răspundere (model 3)- privind autorizarea

ACTE NECESARE:

  • cerere de inregistrare (atasat formular)
  • Anexa prelucrarea datelor cu character personal (formular)
  • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
  • Imputernicire daca este cazul
  • Copie CI (act de identitate)
  • Dosar cu sina cartonat
  • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!