Swiftpvconsulting-Modificare date de identificare

Modificare date de identificareModificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanţilor, administratorilor

ACTE NECESARE:

  • cerere de inregistrare (atasat formular)
  • Anexa prelucrarea datelor cu character personal (formular)
  • Actul doveditor din care să rezulte noile date de identificare
  • Imputernicire daca este cazul
  • Copie CI (act de identitate)
  • Dosar cu sina cartonat
  • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!