Swiftpvconsulting-Modificarea administrarii societatii

Modificarea administrarii societatiinumire adimistrator/i

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original)
 • Pentru noii administratori - specimenul de semnatura
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!

revocare administrator/i

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!