Swiftpvconsulting-OBIECT UNIC

OBIECT UNICOBIECT UNIC

6511 Activităţi de asigurări de viaţă
6520 Activităţi de reasigurare
6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6629 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
6530 Activităţi ale fondurilor de pensii(cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
8030 Activităţi de investigaţii
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică