Swiftpvconsulting-Obiectului principal de activitate

Obiectului principal de activitateACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Daca este cazul declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Daca este cazul certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
  Dupa caz, daca certificatul constatator este pierdut, se da anunti in ziar!!!
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!