Swiftpvconsulting-Persoana fizica autorizata

Persoana fizica autorizataDENUMIRE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării denumirii (original)
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate/Certificat de casatorie/etc
 • Dosar cu sina cartonat

SCHIMBAREA SEDIULUI PROFESIONAL IN ACELASI JUDET

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu profesional (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • Dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nici o activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare ( acordul vecinilor )!!! Atasat formular!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

SCHIMBAREA SEDIULUI PROFESIONAL IN ALT JUDET

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu profesional (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • Dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nici o activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare ( acordul vecinilor )!!! Atasat formular!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

MODIFICAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • daca este cazul declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • daca este cazul certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Daca este cazul documente care atesta pregatirea si experienta profesionala ( copii )!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

MODIFICAREA OBIECTULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • daca este cazul declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Daca este cazul certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Daca este cazul documente care atesta pregatirea si experienta profesionala ( copii )!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

COMPLETARE OBIECT DE ACTIVITATE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • daca este cazul certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Documente care atesta pregatirea si experienta profesionala ( copii )!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

RENUNTARE OBIECT DE ACTIVITATE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • daca este cazul declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Daca este cazul certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

DESCHIDERE SEDIU SECUNDAR ( PUNCT DE LUCRU )

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu profesional (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

RADIERE SEDIU SECUNDAR ( PUNCT DE LUCRU )

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Daca este cazul certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

SUSPENDARE ACTIVITATE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

RELUARE ACTIVITATE

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat

MODIFICAREA DECLARATIILOR TIP PE PROPRIE RASPUNDERE ( MODEL 3 ) – PRIVIND AUTORIZAREA

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana fizica îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnata de titular (atasat formularul)
 • Daca e cazul ertificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Daca certificatul constatator este pierdut, se da anunt in ziar!!!
 • Procura daca este cazul
 • Copie act de indentitate
 • Dosar cu sina cartonat