Swiftpvconsulting-RADIERE ( PERSOANA JURIDICA )

RADIERE ( PERSOANA JURIDICA )Radierea urmare a dizolvării şi lichidării simultane a societatii cu raspundere limitata ( S.R.L. )- (art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

ACTE NECESARE:

Etapa I
 • cerere de inregistrare (formular)
 • hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!! Etapa II Dupa 30 de zile de la publicarea hotararii adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic
 • cerere de radiere
 • hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al asociaţilor/membrilor (original) – raportul administratorului
 • dovada publicării hotărârii/deciziei de dizolvare în Monitorul Oficial al României. Confirmarea se efectuează de ORCT;
 • situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de persoanele autorizate potrivit legii – bilantul, intocmit de catre un expert contabil si vizat de finante
 • certificatul de inregistrare – in original
 • certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat Dupa caz, daca certificatul constatator este pierdut, se da anunti in ziar!!!
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!