Swiftpvconsulting-Radiere sedii

Radiere sediiRadiere de sedii secundare ( puncte de lucru )

ACTE NECESARE:

  • cerere de inregistrare (atasat formular)
  • Anexa prelucrarea datelor cu character personal (formular)
  • hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic
  • certificatul constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original)
    Dupa caz, daca certificatul constatator este pierdut, se da anunti in ziar!
  • Imputernicire daca este cazul
  • Copie CI (act de identitate)
  • Dosar cu sina cartonat
  • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!