Swiftpvconsulting-Reducere durată de funcţionare

Reducere durată de funcţionareACTE NECESARE:

Reducerea duratei de funcţionare a societăţilor
  • cerere de inregistrare (atasat formular)
  • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
    un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
  • actul constitutiv actualizat
  • Imputernicire daca este cazul
  • Copie CI (act de identitate)
  • Dosar cu sina cartonat
  • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!