Swiftpvconsulting-Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului socialACTE NECESARE:

Reducerea capitalului social al unui SRL se realizeaza in doua etape !!!

Etapa I

 • cerere de depunere si mentionare acte
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!

Etapa a - II - a

 • după trecerea a două luni din ziua în care actul modificator - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Anexa prelucrarea datelor cu character personal (formular)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 1 exemplar
 • actul constitutiv actualizat
 • Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a în care a fost publicată hotărârea de reducere a capitalului social
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!