Swiftpvconsulting-Schimbarea sediului social

Schimbarea sediului socialin acelasi judet

ACTE NECESARE :

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Cerere ANAF (atasat formularul)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
 • un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • Contractul de comodat (folosinta gratuita) sau contractul de inchiere (folosinta contra cost) se ataseaza pe coperta dosarului impreuna cu cererea ANAF !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Dupa caz, daca certificatul constatator este pierdut, se da anunti in ziar!!!
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • Daca este cazul declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social ( mai exista sediul unei alte societati )
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!

in alt judet

ACTE NECESARE :

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Cerere ANAF (atasat formularul)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
 • un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
 • Contractul de comodat (folosinta gratuita) sau contractul de inchiere (folosinta contra cost) se ataseaza pe coperta dosarului impreuna cu cererea ANAF !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
 • Dupa caz, daca certificatul constatator este pierdut, se da anunti in ziar!!!
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • Daca este cazul declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social ( mai exista sediul unei alte societati )
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!