Swiftpvconsulting-Schimbarea sediului social

Schimbarea sediului socialin acelasi judet

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Cerere ANAF (atasat formularul)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
  Contractul de comodat (folosinta gratuita) sau contractul de inchiere (folosinta contra cost) se ataseaza pe coperta dosarului impreuna cu cererea ANAF !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
  Dupa caz, daca certificatul constatator este pierdut, se da anunti in ziar!!!
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
  Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
  Daca este cazul declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social ( mai exista sediul unei alte societati )
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!

in alt judet

ACTE NECESARE:

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • Cerere ANAF (atasat formularul)
 • declaratie Model 3 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • Actul modificator al actului constitutiv - hotararea adunarii generale a asociatilor ( AGA), dupa caz decizia asociatului unic – in original 2 exemplare cu contor de caractere
  un exemplar plus contorul de caractere se ataseaza in coperta dosarului, al doilea exemplar in dosar !!!
  Contractul de comodat (folosinta gratuita) sau contractul de inchiere (folosinta contra cost) se ataseaza pe coperta dosarului impreuna cu cererea ANAF !!!
 • actul constitutiv actualizat
 • Certificatul de inregistrare – in original
 • Certificatul/(e) constatator de autorizare emis in baza legii 359/2004 (in original) poza certificat
  Dupa caz, daca certificatul constatator este pierdut, se da anunti in ziar!!!
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie
 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
  Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
  Daca este cazul declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social ( mai exista sediul unei alte societati )
 • Imputernicire daca este cazul
 • Copie CI (act de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!