Swiftpvconsulting-Societatea cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitataOperaţiune prealabila

verificarea disponibilitatii si rezervarea acesteia (original) !!!

ACTE NECESARE :

 • cerere de inregistrare (atasat formular)
 • anexa prelucrare date cu caracter personal ( atasat formular)
 • declaratie Model 2 ( Ce inseamna? Persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, semnat de asociat/asociati/administrator) (atasat formularul)
 • anexa 1 privind inregistrarea fiscal ( atasat formular )
 • dupa caz anexa 2 privind investitia straina
 • dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original)
 • daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original)
 • actul constitutiv
 • declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/asociaţi, respectiv administrator/i din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – se pot da la Registrul Comertului, Avocat, Notar
 • pentru administrator/i - specimenul de semnatura/I –se poate da la Registrul Comertului, Notar
 • contract de comodat (folosinta gratuita) sau contract de inchiere (folosinta contra cost) – in original sau copie – sediu social
 • documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social (extras de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, etc – in copie
 • Daca este cazul avizul asociatiei de locatari/proprietari!!!
 • cerere ANAF
 • Contractul de comodat (folosinta gratuita) sau contractul de inchiere (folosinta contra cost) se ataseaza pe coperta dosarului impreuna cu cererea ANAF !!!
 • declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social ( declaratie sediu notar – daca la adresa respectiva mai exista sediul unei alte societati )
 • dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social ( Banca – minim 200 RON )
 • daca este cazul, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată
 • declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice
 • procura daca este cazul
 • Copie CI (acte de identitate)
 • Dosar cu sina cartonat
 • Numerotarea filelor se face in sens invers ( de la capat spre inceput ) !!!